diposkan pada : 26-11-2017 11:53:56

Kalimat basmalah memiliki keampuhan yang luar biasa. Sebab basmalah merupakan inti dari kitab Allah, yang mengandung kemuliaan dan banyak rahasia yang terkandung di dalamnya. Nabi Adam As diampuni Allah atas sujudnya, karena memakai perantara kalimat basmalah.

Tatkala Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan wahyu "BASMALAH" kepada Nabi Adam As, beliau berkata, "Wahai Jibril, nama apakah ini yang telah dipakai Allah untuk pembukaan wahyu ?" Malaikat Jibril menjawab : Wahai Adam, inilah nama yang dengannyalah berdiri langit dan bumi, air mengalir, gunung tegak berdiri dan hati manusia bisa menjadi kuat."

Ada ribuan kasiat yang terkandung didalam kalimat Basmalah. Tapi, Untuk menghirup keampuhannya, maka haruslah dilakukan laku tirakat, Di puasai dan diwridkan. Paling sedikit selama 7 hari. Lebih dahsyat bila menjadi amalan rutin.

Bagai mana cara mendapatkan keampuhan "BASMALAH" ?

CARANYA :

 1. Lakukan salat hajat 4 rakaat ;
 • pada rakaat pertama sesudah membaca Fatihah - membaca surat Al-ikhlas 10x.
 • pada rakaat kedua sesudah membaca Fatihah - membaca surat Al-ikhlas 20x.
 • pada rakaat ketiga sesudah membaca Fatihah - membaca surat Al-ikhals 30x.
 • pada rakaat keempat atau terakhir setelah membaca Fatihah - membaca surat Al-ikhlas 40x.

      2. Sesudah salam, lalu bertawasul Fatihah kepada :

 • Nabi Muhammad SAW
 • Para Nabi dan Rasul
 • Malaikat Muqorrabin
 • Syaikh Abdul Qadir Jailany
 • Para Waliyullah, Alim ulama
 • Para guru
 • Kedua orang tua
 • Dan yang dihajatkan

      3. Mengamalkan "Basmalah" sebanyak 12.000 x (dua belas ribu kali).

      4. Setiap menyelesaikan 1.000 x (seribu kali), Selingilah membaca doa sholawat munjiyat dibawah ini             sebanyak yang anda mampu :

"ALLAHHUMMA SHALLI WA SALLIM 'ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN SHALAATAN TUNJIINAA BIHAA MINJAMII 'IL AHWAALI WAL AAFAAT, WATAQDHI LANAA BIHAA JAMII 'AL HAAJAAT, WATUTHAHHIRANAA BIHAA MINJAMII 'IS-SAYYI-AAT, WATARFA 'UNAA BIHAA 'INDAKA  A'LAD-DARAJATT, WATUBALLIGHUNAA BIHAA AQSHAL-GHAAYAAT MINJAMI 'IL KHAYRAATI FIL-HAYAAT WABA'DAL-MAMAAT, WA'ALA AALIHI WASHAHBIHI WASALLIM.

ARTINYA,"Ya Allah , Limpahkan rahmat dan keagungan serta keselamatan atas tuanku Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya yang dengan itu semua Engkau menyelamatkan kami dari segala kesulitan dan bahaya, Engkau memenuhi untuk kami segala kebutuhan, Engkau mensucikan kami dari segala kejelekan, Engkau mengangkat kami pada derajat tertinggi dan mengantarkan kami pada segala puncak dari semua kebaikan hidup di dunia dan sesudah mati (di akhirat)."

Lalu utarakanlah permohonan anda kepada Allah SWT, Demikianlah seterusnya hingga selesai semua bacaan dan doa, Insya Allah anda akan diberikan keampuhan rahasia yang terdapat didalam kalimat,"Basmalah". AMIN. 

Artikel lainnya »

Artikel lainnya »